System Center Configuration Manager 2012 R2 – Kurulum Öncesi

No Comments

Merhaba bu yazımda sccm kurulum öncesi sistem gereksinimlerinden bahsedeceğim.

SCCM 2012 R2 Kurulumu – Gereksinimler

1)      1 adet Domain Controller

Ortamda kullanılacak olan DC Server 2012 R2 üzerinde konumlanacaktır.

2)      1 adet Sql server – Sql Server 2012 r2 kullanılacaktır.

3)      Sccm Server – Sccm 2012 R2 kullanılacaktır.

SCCM kurulumundan önce yapılması gereken kurulum öncesi konfigurasyonlar bulunmaktadır.İlk önce işletim sistemi kurulumlarından başlayacağız.Tüm System Center ürünlerinde klayve dili hariç tüm seçeneklerin English United States olması gerekli.Region değerleri kurulumdan sonra da değiştirilebilir.Windows tarafından gerekli güncellemeleri yapıktan sonra Sql Server kurulumuna geçebiliriz.

SQL Database kurulumu yapılacak sunucunun işletim sisteminin dili ingilizce ve 64 bit olmalıdır.SQL kurulumu yapılırken aşağıdaki ayarların kesinlikle bu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
 • Database Engine Services kurulmalı.
 • SQL Server Reporting Services bileşeni kurulmalı.
 • SQL Authentication method – Windows authentication mode olarak ayarlanacaktır.
 • Minimum 8 GB depolama alanı.

SQL

Sürüm

Güncelleme Paketi

SQL Server 2012 Standard, Enterprise En az CU2 ya da SP1
SQL Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter En az SP1 CU6 ya da SP2
SQL Server 2008 Standard, Enterprise, Datacenter En az SP2 CU9 ya da SP3 CU4

Standard SQL sürümleri 50.000 Client desteklemektedir.

SQL kurulumu yapılacak disk üzerinde db’lerin konumlanacağı konumun ayrı bir partition üzerinde konumlanması daha stabil bir kurulum sağlayacaktır.

SQL kurulumunda aşağıdaki bileşenlerin kurulması yeterli olacaktır.Sql 2012 versiyonu report render işlemi oldukça performanslı tavsiye ederim.

 • Database Engine Services
 • Reporting Services – Native
 • Management Tools

SQL kurulumundan sonra Sql üzerinde ram ayarlarını optimize etmemiz gerekiyor.SQL default olarak tüm kaynak ram’i kullandığı için minimum ve maximum ram değerlerini belirlemeliyiz.Aynı değerler olabilir.

SCCM 2012 R2 kurulumu

SCCM kurulacak makinada 3 adet disk konumlandırılması tavsiye edilir.

C: (OS) disk – İşletim sisteminin kurulu olduğu disk

E: (Wsus) disk – Wsus kurulumunda update folder lokasyonu olarak yapılandırılacak

D: (Sccm) disk – Sccm’in kurulumunun yapılacağı directory

Ben sccm kurulum disk’i olarak D: diskini seçeceğim.Sccm ‘in diğer diskleri distrubition point olarak belirlememesi için diğer disklerin içerisin no_sms_on_drive.sms isimli bir dosya oluşturup kaydediyoruz.

Sccm’in ihtiyaç duyduğu yazılımlar ;

Wsus Rolü eklenecek-bilişen kurulumlarından sonra eklenecek.

.Net framework 3.5.1 sp1

Windows Assesment and deployment kit 8.1

-Deployment kit kurulumunda aşağıdaki bileşenler seçilerek kuruluma devam edilir.

 • Deployment Tools
 • Windows Preinstallation Environment (Windows PE)
 • User State Migration Tools (USMT)

Server Roles and Features tarafında istemiş olduğu bileşenleri powershell üzerinden kurmak daha kolay ve sorunsuz olduğu için bir script yardımıyla kurulumu gerçekleştireceğiz bunun için ps1 scriptlerini çalıştırabilmek için

Set-ExecutionPolicy Unrestricted –force komutu powershell ile custom scriptleri çalıştırabilmek için izin vermiş oluyoruz.

import-module servermanager

Add-WindowsFeature NET-HTTP-Activation,NET-Non-HTTP-Activ,NET-WCF-HTTP-Activation45,BITS,BITS-Compact-server,BITS-IIS-Ext,RDC,Web-Server,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Redirect,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ASP,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Url-Auth,Web-Filtering,Web-IP-Security,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Scripting-Tools,Web-Mgmt-Service,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Web-WMI,Web-Lgcy-Scripting,Web-Lgcy-Mgmt-Console,Telnet-Client,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext45

Features kurulumdan sonra wsus rolünü ekleyeceğiz.

Server Manager’dan wsus rolünü seçerek devam edeceğiz.Kurulum sırasında WID(windows internal database) kutusunu boş bırakıyoruz.SQL DB kullanmayacaksak wid ile devam edilebilir.Ve ya sql üzerinde wsus db’i otomatik oluşturulur.

Content location bölümünde sccm üzerinde ayırmış olduğumuz E: (wsus) diskinin yolunu gösteriyoruz.SQL sunucu olarak kurulumunu yapmış olduğumuz sql sunucunun adını yazıyoruz.

Wsus kurulumunda sonra Active Directory ‘de schema extend işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor.Bu sayede Sccm tarafındaki attribute’ler ad tarafına işlenecek ve birbirleri ile iletişim kuracaklardır.

cmd komut satırından \smssetup\bin\i386 path’inde extadsch.exe bu işlemi schema admin bir domain admin tarafından bu işlemi gerçekleştiriyoruz.

Son olarak adsiedit tool ile system management container oluşturma işlemi yapmamız gerekiyor.CN=system,New object>Container , bu objeye sccm kurulu olan bilgisayarda full control hakkı veriyoruz.Advanced Security tabında SCCM bilgiasayar hesabımızı seçip “ this object and all descendant objects” seçip full control olarak tanımlıyoruz.

Ayrıca Sccm’in kurulu olduğu sunucuda sql sunucunun kurulu olduğu bilgisayar objesini local admin üyesi yapıyoruz.Aynı işlemi sql sunucunun kurulu olduğu bilgisayarda sccm bilgisayar objesini local admin üyesi yapıyoruz.Bu işlemlerden Sccm kurulum adımlarına geçeceğiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *