Cloud Sloutions

Bulut Çözümleri

Read more

Training Services

Eğitim Hizmetleri

Read more

System Center Solutions

System Center Çözümleri

Read more

Exchange Server 2010 ve diğer sistemler(exchange versiyonları)için Bakım Prosedürü

No Comments

Exchange Server 2010 ve diğer sistemler (exchange versiyonları)için günlük,haftalık ve aylık bakım prosedürü

Günlük Bakım
Günlük bakım rutinleri bir Exchange Server yöneticisin en çok dikkat gerektiren işidir. Ne var ki bu görevleri gerçekleştirmek fazla zaman almamalıdır.
Online Backup Kontrolü
Felaket (disaster) ile felaketten kurtarma (disaster recovery) arasındaki en önemli farklardan biri, bir organizasyonun ihtiyaç halinde yedeklere ulaşabilmesidir. Bir Exchange ortamında yedeklerin kullanılabilir olmamasının etkileri düşünüldüğünde, yedekleme işlemlerinin sıklıkla ihmal edildiği görülür. Pek çok organizasyon , çoğunlukla teknik olmayan yönetici personelin günlük olarak ‘kartuşları değiştir’ tavrına dayalı bir ‘ayarla ve unut’ davranışı içindedir.
Exchange Server ortamının yedeği için hangi metod kullanılıyor olursa olsun, görevin başarısının günlük teyidi şarttır. Her ne kadar işlemin gerçekten doğrulanması kullanılan yedekleme çözümüne bağlı olarak değişse de, genel konsept aynıdır. Yedekleme programının log dosyasını yedeğin başarı ile alındığını görmek için kontrol edin. Eğer yedekleme görevi başarı ile tamamlanmamış ise, hatanın sebebini belirleyin ve problemi çözmek için gerekli tedbiri alın.
Bir Exchage Server ortamının yedeğini alırken akılda bulunması gereken hususlardan bazıları şunlardır:
– Bir sistem çökmesine karşı ‘System State’ verisini yedeğe dahil edin.
– Yedekleme süresinin ne kadar zaman aldığına bakın; bu süre bir hizmet düzeyi anlaşmasına (Service Level Agreement) uygun olmalıdır.
– Yedeklemenin başlangıç ve bitiş zamanlarını belirleyin; ortamı, yedekleme işleminin gecelik bakım görevi başlamadan tamamlanacak şekilde ayarlamaya çalışın.
– Yedeklemenin tamamlanmasından sonra ‘transaction log’ların başarı ile temizlendiğinden emin olun.
Boş disk alanını kontrol edin
Exchange Server 2010’un bulunduğu bütün disk bölümleri (Exchange Server sistem dosyaları, transaction loglar, ve diğerleri) yeterli boş alanın bulunduğundan emin olmak için günlük olarak kontrol edilmelidirler. Eğer bölümde boş alan kalmazsa, diske daha fazla bilgi yazılamaz, ki bu da Exchange Server’ın Exchange Server servislerini durdurmasına yol açar. Bu durum veri kaybına ve veritabanlarında hasara neden olabilir.
Her ne kadar bu işlemi elle yapman mümkün ise de, ‘önemli’ belirtiler bazen gözden kaçabilir. En iyisi, System Center Operations Manager 2007 (SCOM) veya bir diğer yazılım aracılığı ile yöneticinin disk boş alanı belirli bir eşik değer altına düştüğünde otomatik olarak uyarılmasıdır. Bu türden ürünleri kuracak kaynaklara sahip olmayan organizasyonlar için, bu işlem scriptlerle yapılabilir; boş alan belirlenmiş eşiğin altına düştüğünde bir email veya network uyarısı oluşturulabilir.


Mesaj Kuyrukları’nı (Message Queue) gözden geçirin

Message queue’lar, organizasyon içinde mail akışında zorluklar/yavaşlıklar olmadığından emin olmak için günlük olarak kontrol edilmelidirler. Bu görev için Exchange Management Console’daki Queue Viewer aracı kullanılabilir.
Queue içinde takılmış mesajlar varsa, yöneticiler nedeni bulmak için Message Tracking and Mail Flow Troubleshooter’ı kullanabilirler.
Event Viewer loglarını kontrol edin
Exchange Server 2010 serverlarda Event Viewer’daki application log’lar Warning veya Error düzeyindeki mesajlar için günlük olarak kontrol edilmelidirler. Bazı ‘Error’ mesajları doğrudan serverdaki bir probleme işaret edebilirler ise de, bazıları ortamdaki başka problemlerin belirtileri olabilirler. Her durumda en iyisi bu hataları değerlendirmek ve bu hataları en kısa zamanda gidermektir.
Bu event tiplerini filtre etmek bunlardan son 24 saat içinde oluşanları belirlemekte yardımcı olacaktır.
Alternatif olarak, eğer -System Center Operations Manager gibi- bir sistemler veya operasyonel yönetim çözümü var ise, bu işlem otomatize edilebilir, email veya network bildirimleri hata oluşur oluşmaz gönderilebilirler.
Haftalık Bakım
Günlük yönetimsel müdahale gerektirmeyen, ancak halen yoğun dikkat gerektiren görevler, haftalık bakım rutinleri olarak kategorize edilirler. Tavsiye edilen haftalık bakım rutinleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmışlardır.
Doküman Database Dosya Boyutları
Mailbox storage sınırlaması olmayan ortamlarda mailbox database dosyaları kısa zamanda muazzam boyutlara ulaşabilirler. Database dosyaslarını bulunduran disk bölümü, belli bir kapasitenin üzerinde database büyümesini barındırabilecek büyüklükte değilse, servisler durabilir, database dosyaları bozulabilirler, performans düşebilir, veya sistem durabilir.
Mailbox dosya sınırlamaları yapılmış olsa bile, yöneticiler database dosyalarının büyüklüklerinden haberdar olmalı ve bunu dokümante etmelidirler; bu sayede büyüme oranını belirleyebilirler.
Yöneticiler, mailbox database dosyalarının büyüklüklerini haftalık olarak belgelemekle, sistem kullanımı ve ortamın kapasite ihtiyaçlarını daha iyi görebilirler.
Public Folder Replikasyonunun Kontrolü
Çoğu ortam bilgi paylaşımı için Public Folder’ları kullanır, ve Public Folder konfigürasyonları ortamdan ortama değişirler.
Farklı Exchange Server’lar arasında Public Folder datasını replike eden ortamlarda, yöneticiler bütün folderların güncel olduğundan emin olmalıdırlar.
Bir Public Folder’ın  doğru bir şekilde replike olup olmadığını belirlemek için çeşitli pratik testler mevcuttur. ‘Ex00yymmdd.log’ ve ‘Ex01yymmdd.log’ dosyalarını incelemek bu testlerden biridir. Bir problem varsa, yöneticiler problemi çözmekte bu logları kullanabilirler.
‘Online Maintenance Task’leri kontrol edin
Exchanger Server 2010 schedule edilmiş ‘Online Maintenance’ işlemleri hakkında ‘Application Log’ içine kayıt yazar. Bütün ‘Online Maintenance’ görevlerinin yerine problemsiz olarak yerine getirildiğinden emin olmak için bu Event Log’u kontrol edin.
Yöneticiler, Event Viewer’ın filtreleme kabiliyetinden faydalanarak, spesifik olayları filtre edebilirler ve bu olaylar için tarih (ve zamanı) belireyebililer. Mesela, filtreleme ile, son 1 haftada gerçekleşen bütün Event ID 1206’ları görmek çok kolaydır.
Aşağıdaki Event ID’ler düzenli bir şekilde gözlenmelidirler:
* Event ID 1206 ve 1207 – Bu ID’ler, Item Recovery’de ‘retention time’ı geçen ‘item’ların temizlenmesinin başlangıç ve bitiş zamanları hakkında bilgi verirler.
* Event ID 700 ve 701 – Bu ID’ler ‘online database defragmentation’ işleminin başlangıç ve bitiş zamanlarına işaret ederler. Yöneticiler bu işlemin Exchange Server database yedeklemeleri ile çakışmamasını ve işlemin kesintisiz tamamlanmasını temin etmelidirler.
* Event ID 9531 ve 9535 – Bu ID’ler ‘retention’ zamanı geçen silinmiş mailbox’ların temizlenmesi işleminin başlangıç ve bitiş zamanlarını gösterirler.
Kaynak Kullanımını Analiz Edin
Bir ortamı sağlıklı tutabilmek için, genel sistem ve network performansı düzenli olarak kontrol edilmelidirler. Bir Exchange Server 2010 ortamı bir istisna değildir.
En azından, yöneticiler sistem kaynaklarını en seyrek haftada bir kontrol etmelidirler. Odaklanılacak öncelikli alanlar sistem darboğazlarının dört ana nedenini içermelidirler; RAM, CPU, disk subsystem, network subsystem.
İdeal olarak, Microsoft System Center Operations Manager benzeri bir gözetleme sistemi kullanarak düzenli aralıklarla performans verisi toplamak tavsiye edilir çünkü bu data ortamdaki pozitif ve negatif trendleri ortaya çıkarır.
Offline Address Book oluşturulmasını kontrol edin
Bir Offline Address Book (OAB), kullanıcılar offline veya Cached Exchange modda çalışırlarken Global Address List’ten (GAL) directory bilgilerine offline erişim sağlamak Outlook tarafından kullanılır. Bir kullanıcı Outlook’u Cached Exchange modda ilk defa kullandığında, kullanıcının Exchange Server mailbox’ı bir lokal dosya (bir .ost dosyası) ile senkronize edilir ve Exchange Server’daki offline adres listesi kullanıcı bilgisayarındaki bazı dosyalarla (.oab dosyaları) ile senkronize edilir.
Default olarak, OAB her gün saat 05.00 itibariyle güncellenir. Değişiklikler varsai yöneticiler uzak kullanıcıların güncelleme alabilmeleri için geçerli bir OAB kopyasının varlığını görmek için Exchange Management Console üzerinde son güncelleme zamanını kontrol edebilirler. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:
1. Exchange Management Console’u açın.
2. Konsol ağacında Organization Configuration’u genişletin ve Mailbox’ı seçin.
3. ‘Results’ bölümünde ‘Offline Address Book’ sekmesini seçin. Görmek istediğiniz adres defterini seçin, sonra ‘Action’ bölümünden ‘Properties’i seçin.
4. ‘Modified’ alanını Offline Address Book’un son güncelleme zamanını görmek için kontrol edin.
5. Default update schedule’u değiştirmek isterseniz, bu sayfadan bunu da yapabilirsiniz. Açılır (drop-down) kutucuktan önceden belirlenmiş schedule’lerden birini seçebilirsiniz, veya ‘Customize’ı tıklayarak kendi schedule’unuzu oluşturabilirsiniz.
6. OK’e tıklayarak konfigürasyondan çıkın.
Not: OAB oluşturumakta problem yaşıyorsanız, ‘diagnostic logging’i aktive edin ve  ‘application log’daki ‘OAB generator’ kategorisindeki event’lere göz atın.
Aylık Bakım
Tavsiye edilen aylık Exchange Server 2010 bakım uygulamaları günlük veya haftalık bakım görevlerinin sıklığını gerektirmezler, ancak, ortamın genel sağlığını idame ettirmek için önemlidirler. Bazı genel aylık bakım görevleri kısaca özetlenebilirler; diğerleri aşağıdadaha fazla detayla açıklanacaklardır.
Genel görevlere aşağıdakiler dahildirler:
* ‘Online Maintenance’ rutinlerini zorla başlatmak ve ‘memory’ (RAM) kaynaklarını boşaltmak için Exchange Server2010’ları kapatıp açın. Bu işlem çoğunlukla hotfix ve/veya service pack kurulumlarına rastlar.
* Onaylanmış ve test edilmiş service pack ve update’leri kurun.
* Gereğinde, server donanımı değişikliği dahil olmak üzere, önemli server konfigürasyon değişikliklerini planlayın ve gerçekleştirin.
Exchange Best Practices Analyzer’ı Çalıştırın
Yöneticiler ortamlarındaki konfigürasyonlar ve ayarların Microsoft’un tavsiye ettiği en iyi uygulamalar ile uyum durumunu tespit için Exchange Best Practices Analyzer’ı (ExBPA) düzenli bir şekilde çalıştırmalıdırlar. Bu araç ve onun konfigurasyon dosyaları yeni ve gelişmiş ayarlarla sürekli olarak güncellenir  ve mevcut güncellemeler araç her çalıştırıldığında üzerine kurulur.
Yöneticiler
* Health check (sağlık kontrolü),
* Permission check (izin kontrolü), ve
* Connectivity test (bağlantı testi)ni düzenli aralıklarla gerçekleştirmelidirler.
Bunun için ideal zaman 3 aylık bakımlardır.
Sağlık kontrolü esnasında bir 2 saatlik performans ölçümü de yapılabilir.
Bu taramaların sonuçları kaydedilebilir ve aydan aya kıyaslanarak bazı problemlerin varlıkları belirlenebilir.
Kesintisiz Güç Kaynağı (Uninterruptible Power Supply: UPS) Testi Yapın
Kesintisiz güç kaynağı ekipmanı yaygın bir şekilde sistemleri ani güç kayıplarından korumak için kullanılır. Çoğu UPS çözümleri enerji kesintilerinin uzun sürmesi halinde bataryalar tamamen boşalmadan serverların düzgün şekilde kapatılmalarını sağlayarak sistem bütünlüğünü koruyan yönetim yazılımları içerirler. Her üreticinin test için spesifik bir tavsiyesi vardır; bu işlemler dikkatle gerçekleştirilmelidirler. Bu testler ayda birden az olmamalı iseler de, en uygunu serverların yeniden başlatılmaları zamanına denk getirmektir.
Üç Aylık Bakım
Üç aylık bakımlar sık yapılmasalar dahi bazıları hizmet kesintisine yol açabilirler; daha önemlisi, doğru planlanmaz ve gerçekleştirilmezler ise Exchange Server 2010 organizasyonunda ciddi problemlere yol açabilirler. Yöneticiler bu görevleri yerine getirirken çok dikkatlı ve özenli olmalıdırlar.
Genel üç aylık bakım görevlerine şunlar dahildirler:
* Mailbox ve Public Folder store’larının Property sayfalarını
* konfigürasyon parametrelerini kontrol,
* Kullanım istatistiklerine göz atmak, ve
* Mailbox büyüklüklerini görmek için gözden geçirin.
* Server hard disklerindeki data büyüme oranını değerlendirerek bütün disk bölümlerinde yeterli boş alan olduğundan emin olun. Bu değerlendirme, haftalık bakım görevleri esnasında elde edilen bilgilere dayalı olarak yapılır.
Information Store Backup’larının Doğrulamasını Yapın
Daha önce söylendiği üzere, bir ortamın data yedeklemesi bir organizasyonun bir felaket halinde kurtarılabilmesini sağlama yolunda atılan en önemli adımlardandır.
Ancak, yalnızca datanın yedeklenmesi, ve geri dönüş olabileceğinin kabul edilmesi yetersizdir.
Yedekler sistemlerin geri döndürülebilirliğinden emin olmak için bir test ortamında düzenli olarak test edilmelidirler. Bir test ortamında düzenli olarak yedekten geri dönüş testleri gerçekleştirmekle yöneticiler çeşitli hizmetleri vermiş olurlar:
* Datanın doğru bir şekilde yedeklendiğinin onaylanması,
* Gerçek geri dönüş prosedürlerinin doğrulanması,
* Bir Exchange Server ortamının yedekten kurtarılması için gereken adımların atılmasında yeni Exchange Server yöneticilerinin eğitimi,, veya mevcutların pratik yapmaları.
Düzenli biçimde yedekten geri dönüş işlemleri testleri uygulamayan organizasyonlar çoğunlukla gerçekten gerektiğinde donanım eksiklikleri, yazılım eksiklikleri, yetersiz veya hatalı prosedürler, prosedürlere aşina olmayan yöneticiler, en kötüsü ise sağlam olduğu kabul edilen ancak geri döndürülemeyen yedekler gibi sebepler yüzünden gereğinden çok daha uzun süren kurtarma süreçleri yaşarlar.

Faydalı olması dileğiyle.

Exchange Server – Disclaimer Sorunu ve Çözümü

3 Comments

Merhaba ,

Exchange 2010 üzerinde giden maillere dinamik yasal uyarı ekledim.Ve sorunsuz çalışıyor.Yalnız şöyle bir problem var.Kişi aynı maili yanıtladığında kişinin imzası tekrar giden mailde ekleniyordu.Mesela kişi aynı maili 20 kez cevaplamış ise yasal uyarı 20 kez görünüyordu.

Bi kaç deneme yanılmadan sonra şöyle bir çözüm yolu buldum.Exchange –> Transport Rule–>kısmında İmzamı oluşturduktan sonra içine özel karakter ekledim.örn.(Bu bilgiler gizlidir.*****) 5 yıldız karakterini birleştirdim.Daha sonra exception kısmına geldiğinizde kuralı oluşturuken .”exception message body contains specific words” kısmına imzanın içine eklediğim( ***** )5 yıldız karakterini ekledim.Böylece aynı mesaj içinde bu karakterleri gördüğünde exchange aynı kısımı görüntülemeyecektir..Yıldız karakteri yerine günlük mesajlaşmada kullanılmayan daha özel karakterler kullanırsanız (örn.bu bilgiler gizlidir. ««««« ) sağlıklı bir şekilde İçeriğin engellenmesi ihtimalinide düşürürsünüz.Çünkü karşı taraf veya siz mesajın içerisinde****** yıldız karakteri içeren bir mail gönderdiğinizde örneğin ” ***Micorosft*** eğitimleri başladı.”  Bu mail boş olarak görüntülenecektir.O yüzden özel karakterler kullanmanız kesin bir çözüme ulaştıracaktır.Aktif olarak kullanıyorum ve şuana kadar hiç bi sıkıntı yaşamadım.Evet, bu yöntemle  aynı maili dilediğiniz kadar cevaplayabilirsiniz, hem karşı tarafda hemde sizde sadece tek bir imzanız görülecektir.Hazırlamış olduğum örnek imzayıda sunuyorum.Faydalı olması dileğiyle.

Bu e-posta ve muhtemel eklerinde verilen bilgiler sadece gönderilen kişiye özel ve gizlidir. CB bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez. Yetkili alıcı değilseniz, bu mesajdaki herhangi bir bilginin herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajın içeriği ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Bu durumda hemen mesajın göndericisini bilgilendiriniz ve mesajı sisteminizden siliniz. CB olarak elektronik mesajlar üzerinde yapılmış herhangi bir değişiklik veya sonuçları ile e-posta mesajlarındaki hata ve/veya eksiklikten, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumluluk kabul etmeyeceğimizi de bildiririz.«««
This e-mail and any information included within any attached document are private and confidential and intended solely for the addressee. CB does not accept any legal responsibility for the contents of this message and any attached documents. If you are not the intended addressee, it is forbidden to disclose, use, copy, or forward any information within the message or engage in any activity regarding the contents of this message. In such case please notify the sender and delete the message from your system immediately. CB also states that it shall not accept any legal responsibility for any amendments made on the electronic message and the outcome of these amendments, as well as any error and/or defect, virus content and any damage that may be given to your system.

 

Sccm 2012 R2 – İşletim Sistemi Dağıtımı

No Comments

Merhaba bu makalede Sccm 2012 R2 üzerinden işletim sistemi dağıtımı konusundan bahsedeceğim.Sccm’in uygulama dağıtımı,envanter toplama,raporlama,yazılım güncelleme özelliklerinin yanı sıra en çok kullanılan özelliklerinden biride işletim sistemi dağıtımıdır.İşletim sistemi dağıtımı için gerekli olan hazırlıkların yapılması ve işletim sistemi dağıtımı anlatılacaktır.Aşağıdaki adımları takip ederek dağıtım işlemini gerçekleştireceğim.
1-WDS(Windows Deployment Service) rolünün kurulması

2-Microsoft Deployment Tool Kit kurulum

3-Sccm 2012 R2 için Hotfix kurulumu

4-DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) servisinin kurulumu ve konfigurasyonu

5-Distribution Point üzerinde PXE ayarlarının yapılması

6-Ortamın hazırlanması

7-Task Sequences oluşturulması

8-Dağıtım işlemi
Öncelikle WDS kurulumundan başlayacağız.

Before You Begin

Next diyerek ilerliyorum.

İnstallation Type

Role ve ya Feature kurulumu yapacağım.Role-Based or Feature based installation seçeneğini seçip ilerliyorum.

Server Selection

Kurulumunu yapacağım sunucuyu seçiyorum.

Server Roles

WDS ‘ seçiyorum.

Features

Features ekranı geliyor.İlerliyorum.

WDS

Burada WDS ile ilgili birtakım bilgilendirmeler yer alıyor.

Role Services

Kurulacak servisler

Confirmation

Eğer kurulum sonrası restart işlemi gerekirse isteğiniz dışında restart işlemi gerçekleşebilir derseniz yukarıdaki kutucuğu işaretleyin.

Results

Wds kurulumunu tamamladık.Şimdi Wds i açıp durumunu kontrol edelim.

WDS Control

Görüldüğü gibi konfigure edilmemiş durumda.Konfigurasyonu sccm tarafında yapacağız.Sccm işletim sistemi dağıtımı için arka planda bu servisi kullanacak.

Şimdi MDT ‘nin güncel halini indirip , kurulumunu yapacağız.

MDT2013

MDT20131

MDT20132

MDTConfigure

Next diyerek ilerliyoruz ve ilgili bileşenleri seçili geliyor ve finish diyerek kurulumu bitiriyorum.Çok detaylı bir kurulumu yok.

Şimdi sırada Sccm 2012 r2 için gerekli hotfix i yüklüyorum.Server 2012 R2 ve Sccm 2012 R2 kurulu olan sistemlerde pxe rolünü etkinleştirdiğinizde  wds servisi stop konuma geçiyor.Bu yüzden Microsoft bunun için bir hotfix yayınlamış aynı şekilde hotfix , aratıp indirip kuruyoruz.Detaylı bir kurulumu yok.

hotfix

Şimdi Dhcp tanımlarımızı yapalım.İşletim sistemi dağıtırken kullanılan olmazsa olmaz servislerden biri.Çünkü amaç ethernet üzerinden haberleştirip kurulumu pxe ile yaptırmak.

Yine Server Manager üzerinden Add Roles and Features diyerek Dhcp rolünü seçip kurulum yapıyorum.

DHCP

DHCP SccmDhcp

Dhcp ayarlarını kendi local network’üme göre tanımladım.Network’ünüzde konumlanan switchler üzerinde ip helper tanımını yapmazsanız client’lar sccm sunucusundan ip alamayacaktır.ek bir not olarak ekleyelim.

Sccm tarafında yapılması gereken ayarlara bir bakalım.

DP

Enable Pxe

Distribution Point özelliklerine girerek PXE kısmına giriyorum.Pxe ‘yi etkinleştiriyorum.Client’ların pxe server iletişime geçereken kullanacağı portları belirtiyor.Bu portların network üzerinden erişime açık halde olması gerektiğini söylüyor.Yes diyerek etkinleştirme işlemini onaylıyoruz.

Enable Pxe 2

Alttaki iki kutucukta bu dp üzerinden pxe isteklerini kabul et diyerek isteklere yanıt vereceğini belirtiyoruz.

Unknown Computers kısmında oluştuduğumuz collectionlar içerisinde bulunmayan , Sccm’in tanımadığı ve agent yüklü olmayan cihazları kabul etmesini sağlamış oluyoruz.

Enable Pxe 3

Require a password when computers use PXE seçeneği ile kurulum sırasında erişim kontrolü sağlayabiliriz.Yani burada belirlenen şifre ile kurulum sağlanacaktır.

Netwwork interfaces ile hangi nic’lerden isteklere cevap vermesini istiyorsak belirleyebiliyoruz.

Multicast

Birden fazla client’a kurulum yapacak isek aynı anda multicast’ı etkinleştiriyoruz.

DHCP2

Sccm ve dhcp sunucusu aynı sunucuda olduğu için bu ayarları değiştirmeye gerek yok.Eğer dhcp sunucum farklı bi yerde olsaydı bu kutuları temizlemek ve dhcp üzerinde server options tanımında boot server tanımında sccm sunucumun ip’sini göstermem gerekecekti.

dhcp3

Sccm sunucusunda işletim sistemi dağıtımı için hazırlıklara başlayabiliriz.

Add Operationg System Installer

Software Library ‘den Operating Systems kısmına gelip sağ tıklayıp add operating systems installer ı seçiyorum.

Data Source

Data Source kısmında kurmak istediğiniz işletim sisteminin yolunu gösteriyorsunuz.Önemli kısmı network üzerinden erişebilir durumda olması gerekli.Ben windows7 işletim sistemini network üzerinde paylaştırılmış klasöre kopyaladım ve path olarak orayı gösterdim.

General

Tanımlayıcı bir isim yazıyorum.

summary

Next diyerek os installer ekleme işlemini tamamlıyorum.

Add Operationg System Installer Confirmation1

Şimdide bu paketi dağıtım noktasına göndermem gerekli.Sağ tıklayıp distrube content diyorum.

Distribute Content

distribution point

DP sunucumu seçip , işlemi tamamlıyorum.

completion3

Add Operationg System Installer1

Paketimiz başarılı bir şekilde dp sunucusuna gönderilmiş.Şimdi sırada işletim sistemine ait image dosyasını ekleyeceğiz.

Add Operating System Image

Add Operating System Image1

install.wim uzantılı dosyamızın network üzerinden lokasyonunu gösteriyoruz.

Summary2

completion4

İmage dosyasımızı ekledik.Şimdide bu dosyasyı distribution point sunucusuna göndermemiz gerekli.

Distribute Content2

completion5

completion6

İşletim sistemimizi belirledikten sonra yapılması gereken diğer adım boot dosyalarımızı hazırlamak.Boot image işletimi sistemi dağıtımı için ön ayak olur.İstemci ile iletişim kurarak yönlendirmeyi sağlar.

Boot Images

Default olarak hem 32 bit hem de 64 bit boot images gelmekte.İstersek kendi boot imajlarımızıda kullanabiliriz.32 bit işletim sistemi kurulumları için 32 bit boot image 64 bit için ise 64 bit image kullanmak gerekli.64 boot images hem 32 bit hem de 64 işletim sistemleri için de geçerlidir.

Boot images içerisinde istemci cihazların network driver’larını eklememiz gerekmekte aksi taktirde pxe ile iletişim kuramayacaklar.Ben vmware esxi üzerinde test amaçlı bir client oluşturup , sccm ile iletişime geçmesini sağlamak istiyorum.Bu yüzden vmware’in nic driver’larını boot image içerisine eklemem gerekli.Önce vmware driver’ları import edip , ilgili boot image’e eklenecek.

import driver

Locate Driver

Network üzerinde paylaştırılmış klasörde konumlanmış olan sürücülerin klasörünü seçiyorum.

Driver Details

Add Driver to Package

İstersek burda bir driver package oluşturup sürücüleri tek bir paket oluşturarak boot image dosyasına ekleyebiliriz.Vmware adından bir package oluşturup , paketin konumlanacağı lokasyonu belirtiyorum.

Add Driver to Package1

add driver to boot image

Henüz bir boot image dosyasına eklemeden işlemi bitiyorum.

Add Driver to Package1 completion7

Distribute Content3

paketi dp üzerine gönderiyoruz.

Distribute Content4

Oluşturmuş olduğumuz driver’ı bir boot image üzerine atayalım.

Boot Images1

Boot Images2

ilgili boot image dosylarını seçiyorum.

Boot Images4

Burada hata alırsanız sebebi 64 bit driverı 32 bit boot images içerisine update etmekten dolayı olacaktır.64 bit olarak seçim devam edip ,32 bit driver için aynı işlemleri 32 bit boot images için yapın.

Şimdi boot image dosyasınıda dp üzerine gönderelim.

Boot Images5

Yine boot imajın özelliklerinde tavsiye edilen bir kısım , işletim sistemi dağıtımında bir hata ile karşılaşırsak hataları görebilmemize olanak sağlar f8 ile command prompt’u açabiliriz.

f8

Bu işlemden sonra tekrar içeriği update etmeliyiz.Yani distribute content dememiz ve update distribution point dememiz gerekli.Bir değişiklik algılarsa sccm bunu kendi söyleyecektir ve bize update etmek isteyip istemediğimizi soracak.

Artık Task Sequence oluşturarak içeriği deploy edebiliriz.

Create Task Sequence

CT1

Bu kısımda ne yapacağımızı belirtiyoruz.Mevcut bir imaj kullan daha önceden bir imaj yükleyip oluşturmuş iseniz, yeni bir imaj oluştur ve imajını al, imajı bir sanal diske yükle ve costum bir ts oluştur.Biz sıfırdan bir kurulum yapacağız o yüzden ikincei seçenek ile devam ediyoruz.TSI

Tanımlayıcı bir isim veriyorum ve kullanacağım boot image dosyasını seçiyorum.

Install Windows

İlk aşamada oluşturduğumuz işletim sistemi imaj dosyamızı seçiyoruz.Ürün anahtarı ve lokal admin parolası tanımlayabiliriz.

Configure Network

Bu kısımda istersek domaine katabilir ve ya workgroup da bırakabiliriz.

Agent

Bu kısımda Sccm’in agent’ını kuruluma dahil edebiliyoruz.

installed updates

Şuan için herhangi bir güncelleme yapmasını istemiyorum.

Install Applications

Daha önceden oluşturmuş olduğunuz uygulama paketleri var ise buradan ekleyebilirsiniz.

Image Proportiesİmaj ile ilgili açıklayıcı bilgiler giriyorum.

Capture İmage

Kurulumdan sonra alınacak olan imajın lokasyonunu ve yetkili kullanıcı tanımını yapıyoruz.

completion8

TS oluşturma işlemlerimiz bitti.Artık kurulum işlemlerine geçebiliriz.

Oluşturmuş olduğumuz TS üzerine sağ tıklayıp deploy diyoruz.

General1

All Unknown Computers ı seçiyoruz.Yeni sccm agent kurulu olmayan ve tanınmayan cihazlar.

completion8 Deployment Settings

Bu kısımda action olarak required’ı seçiyorum ve erişim methodu olarak only media and pxe i seçiyorum.

Scheduling

Scheduling kısmında dağıtımın ne zaman yapılacağını belirliyoruz.As soon as soon ile hemen başlatabilir ve ya bir zaman dilimi belirleyebiliriz.Alerts

Alerts kısmında dağıtım işlemi sırasında yüzdelik bir dilim başarı ve ya hata oranı belirleyebilir ve scom ürünü ile entegre edebilirsiniz.

distribution point5

Dağıtım sırasında nasıl bir akisyon alaccağını belirtiyoruz.Kurulum yapılırken sccm içeriği kullanıcı diske aktaracak ve kuruluma oradan devam edecek.

Summary3

Özet bilgileri gösteriyor.

Şimdi İstemci bilgisayarımızı network’e bağlayalım ve cihazı açalım.

Loading Files1

Boot dosyasına erişti ve imajı almaya başladı.

Loading Files2

TSWPXe ayarlarımızı tanımlarken bir şifre belirlemiştik güvenlik amacıyla.Şifremizi girip devam ediyoruz.

IT Operations

Kurulum işlemimiz başladı.

 

Dilerim faydalı bir makale olmuştur.Bi dahaki makalede görüşmek üzere.